مقاله‌ها

جدیدترین مقالات:

مقالات چاپ شده بر اساس تاریخ چاپ:

 1. مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین المللی، (1403)، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) ، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
 2. امکان اعمال استاندارد های حمایتی در سرمایه گذاری های پورتفولیو, (1403)، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهشتی
 3. ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات، (1403)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی
 4. جبران خسارات محض اقتصادی از منظر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، (1403)، فصلنامه پژوهشهای حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهشتی
 5. مسئولیت حقوقی نهاد های تنظیم گر اقتصادی، (1403) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
 6. پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چندملیتی، (1403) پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
 7. ارزیابی بیطرفانه به مثابه شیوه جایگزین حل و فصل اختلافات مالکیت فکری، (1403)، حقوق فناوری‌های نوین، دانشگاه علم و فرهنگ، دوره 5، شماره 9 – شماره پیاپی 9، بهار و تابستان، فروردین، صفحه 73-85
 8. قیمت‌گذاری انتقالی شرکت‌های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن، (1402)، پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 12، شماره 45، دی ماه، 
 9. مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی، دوره 5، شماره 16 – شماره پیاپی 16، آذر 1401، صفحه 7-65
 10. Features and Conditions of Building Information Modeling Contracts, (2022), Buildings, Special Issue “Advanced BIM Application in Construction and Buildings II”, Vol. 12, Iss. 11
 11. مسئولیت مذاکره‌کنندگان در مرحله پیش‌قراردادی بر مبنای اسناد بین‌المللی، سیستم‌های حقوقی پیشرو (حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس) و حقوق ایران، (1401)، مجله حقوق پزشکی
 12. موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه، (1401)، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید
 13. تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی، (1400)، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400) – شماره پیاپی 5، اسفند، صفحه 537-559
 14. ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها، (1400)، ماهنامه مدرسه حقوق، کانون وکلای اصفهان، صفحه 46 الی 62
 15. A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability
 16. اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)، مجله حقوقی بین المللی، دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان) – شماره پیاپی 64، بهار و تابستان 1400
 17. قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد بی.او.تی، (1399)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دوره 25، شماره 97 – شماره پیاپی 97، زمستان، صفحه 177-206.
 18. Granting Enforcement to the FIDIC Dispute Adjudication Board’s Decision by the Amendment of the New York Convention 1958, (2021), Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, American Society of Civil Engineers, Vol. 13, Issue 2 (May 2021)
 19. تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، (1399)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 23، شماره 92، زمستان، صفحه 11-42
 20. بررسی قراردادهای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن، شریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر، 1399
 21. سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیات های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، مجله حقوق انرژی دانشگاه تهران، 1399
 22. ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1399، دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان، صفحه 59-88
 23. 2020, ‘A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran’, Space Ontology International Journal, 9(1), pp. 77-91
 24. Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems, Civil Engineering Journal, Vol.4, pp.2990-3004, 2018.
 25. Practical Legal Approaches Toward Sustainable Development in Iranian Green Construction, Civil Engineering Journal, Vol.4, pp.2450-2465, 2018.
 26. تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار در صنعت ساخت, چشم انداز مدیریت دولتی, صفحات:41-63, 1397.
 27. تقدم کارآمدی اقتصادی بر سنت گرایی در اصلاحات جدید حقوق تعهدات فرانسه, مجله تحقیقات حقوقی نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:87-111, 1397.
 28. قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، مجله کانون وکلا، 1396، شماره 69 جدید، پیاپی 238، ص 61 الی 79
 29. بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 74، تابستان 1395، ص117 الی 142
 30. ارزیابی شروط ناعادلانه در حقوق داخلی بر اساس تحلیل اجتماعی و اقتصادی قراردادها، مجله کانون وکلا، 1394، شماره 60 جدید، پیاپی 229، ص 47 الی 69
 31. فلسفه‌ی حقوقی و ماهیّت خسارت تنبیهی، مجله حقوقی بین المللی، دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، سال سی و دوم، شماره 52، بهار و تابستان 1394، صص 61 الی 90.
 32. تغییر معیارهای داخلی، تنها راه نجات حقوق تجارت و کارآمدسازی معاملات بازرگانی، مجموعه مقالات اولیه همایش چالش های تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران، دانشگاه تبریز، انتشارات فروزش، سال 1394، چاپ اول.
 33. وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت، فصل نامه مطالعات حقوقی خصوصی دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صص 187 الی 206.
 34. گسترش رباخواری با دستاویز پیشگیری از جرم، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 59، شماره پیاپی 228، بهار 1394، صص 60 الی 83.
 35. عنان بر عنان حیازت اسلامی و قاعده تسخیر امریکایی با همکاری خانم وحیده غلامی.
 36. منازعات در اسباب تعلّق مالکیّت، مشترک با آقای محمّدحسین ارجمند، مجلّه‌ی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، 1394.
 37. انتقال گیرندگان با حسن نیت در اموال مشمول تحفّظ مالکیت، دانشگاه تبریز بزرگداشت دکتر کاتوزیان، 1393.
 38. ارزیابی شیوه های تعیین خسارات در چارچوب قواعد حقوقی با نگاهی بر دعاوی بین المللی نفت و گاز، مشترک با آقای محمد علیخانی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحات 543 الی 563.
 39. تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث در آراء دادگاه ها، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 55 و 56، شماره پیاپی 224 و 225، بهار و تابستان 1393، صص 20 الی 30.
 40. تأثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری، مشترک با آقای علی اکبر ادیب، دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات حقوقی، 1392.
 41. قراداد سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن، مجله ی پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره 4 پاییز1392، صفحات 9 الی 38.
 42. مقابله با تقدیس جرم و جنایت، سال 1391.
 43. صلح نزاع های جزایی در مالکیت ترکه برای اجتناب از وقوع جنگ ناآگاهی وراث در مهر، ارث و دیه، سال 1391.
 44. فلسفه قاعده مقابله با خسارات، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1391 ص 45 الی 494.
 45. تجزیه و تحلیل یک رأی در خصوص «بزه خیانت در امانت»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 46 (پیاپی 215)، پائیز و زمستان 1390، ص 211 الی 227.
 46. مسائل حقوقی مرتبط با نقل و انتقال و احتساب صندوق های بیمه ای بازنشستگی، مشترک با سرکار خانم سوسن قاسم زاده، مجله کانون وکلای مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 46 (شماره پیاپی 215) پاییز و زمستان 1390، صفحه 242 الی 267.
 47. حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، مجله دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سال1390، صفحه 43 الی 82.، شماره 56
 48. تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مقاله مشترک با سرکار خانم رؤیا زارع نعمتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری. 1390، سال بیست و هشتم، ص 185 الی 222.
 49. سعه صدر حقوقی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 37 الی71. (تصنیف)
 50. رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی. ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1390. (تصنیف)
 51. مسؤولیّت مدنی بین‌المللی حوادث اتمی، مجلّه‌ی دین و داد، انجمن علمی دانشگاه امام صادق، سال 90-1389، صفحه 143 الی 150.
 52. ایهام عدالت در بارگاه تجارت، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1389، صفحه 15 الی 25. (تصنیف)
 53. مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیلان، سال1389، صفحه41 الی71، شماره 1
 54. تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی و شروط مبهم آن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1389، صفحه 229 الی 279.
 55. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلستان، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، مجله دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تهران، سال1387، صفحه 67 الی 99. شماره 44 و 45.
 56. بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلیس و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 48، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9 الی 65.
 57. تقسیط منصفانه مهر، پژوهش برای تقلیل آلام زوجین، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 29 و 30 (شماره پیاپی 198 و 199) پاییز و زمستان 1386، صفحه 83 الی 117.
 58. حقوق پاره ای از آتش دل، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 1386، صفحه 27 الی77 (تصنیف)
 59. مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 44، 1385، ص 139 الی 198.
 60.  اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی، رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسؤولیت تخصصی پزشکان، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41.
 61. مطالعه تطبیقی ایفای عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29-30، سال 1379، صفحه 189 الی 237، شماره 29 و 30.
 62. ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22-21، سال 1376 تا 1377، صفحه 221 الی 283.

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

شکوه ای نیست ز طوفان حوادث ما را
دل به دریازدگان خنده به سیلاب زنند
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: