اشعار


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

برات خوشدلی ما چه کم شدی یا رب
گرش نشان امان از بد زمان بودی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: