اشعار


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان
بیدار شو که خواب عدم در پی است هی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: