اینستاگرام


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت
مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: