مجموعه شش جلدی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل»

چاپ پنجم – با تصحیحات، اضافات و به روز رسانی ها: 1401

تألیف: 

دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی


مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ چهارم و پنجم، 1401.‬
‏مشخصات ظاهری : ۶جلدی.
‏شابک ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
جلد.۱‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-03-9‬‬‬ ؛ ‏‫چاپ پنجم- ویرایش دوم،1401
جلد.۲‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-05-3‬‬‬ ؛ ‏چاپ پنجم- ویرایش دوم، 1401
‫جلد.۳‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-08-4‬‬‬ ؛ ‏چاپ چهارم- ویرایش دوم،1401
‫جلد.۴‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-09-1‬‬‬ ؛ ‏‫چاپ چهارم- ویرایش دوم،1401
جلد.۵‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-10-7‬‬‬ ؛ ‏‫چاپ چهارم- ویرایش دوم،1401
جلد.۶‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-11-4‬‬‬ ؛ چاپ چهارم- ویرایش دوم،1401

اساتید همکار در این مجموعه (به ترتیب حروف الفبا):

 1. دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 2. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
 3. دکتر مصطفی السان، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 4. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 5. دکتر رضا خشنودی، استادیار دانشگاه، قاضی دیوان عالی کشور
 6. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 7. دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 9. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 10. دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 11. دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 12. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 13. دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 14. دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 15. دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

محققان و پژوهشگران همکار در این مجموعه (به ترتیب حروف الفبا):

 1. شهرزاد پورحمزه، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز
 2. طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 3. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
 4. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
 5. مریم داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
 6. زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
 7. بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 8. دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
 9. عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 10. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 11. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
 12. دکتر میثم یاری، دکترای حقوق نفت و گاز، قاضی دادگستری

فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی، چاپ پنجم(ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع
 • فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
 • فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
 • فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
 • فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
 • فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
 • فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
 • فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)

کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020، چاپ پنجم(ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
 • فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
 • فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
 • فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
 • فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل

کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی، چاپ چهارم (ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
 • فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
 • فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
 • فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیّریت)
 • فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
 • فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی

کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز، چاپ چهارم (ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
 • فصل دوّم: شرکت‌های چند ملّیّتی فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
 • فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
 • فصل چهارم: قراردادهای دولتی
 • فصل پنجم: حقوق انرژی
 • فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز

کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، چاپ چهارم (ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن
 • فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت
 • فصل سوّم: حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل
 • فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری
 • فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری

کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، گردشگری، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی، چاپ چهارم (ویرایش دوم)، 1401

 • فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل
 • فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری)
 • فصل سوّم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل چهارم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست
 • فصل پنجم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
 • فصل ششم: تجارت بین الملل و حقوق گردشگری
 • فصل هفتم: تجارت بین‌الملل و توسعه‌ی پایدار
 • فصل هشتم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل نهم: حلّ و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی

کتاب هفتم: تحلیل محتوای آرای تجاری بین‌المللی

 • در دست تالیف، تحقیق و تدوین می باشد

تشکر از اساتید

باید اذعان کرد که هر چه مطلب مفید، جالب، مطلوب و دقیق در کتاب‌های حاضر وجود دارد، نتیجه‌ی مساعدت همکاران اینجانب در نگارش آن‌ها است. تمام عیوب، ناهماهنگی‌ها و اشتباهات شکلی و ماهوی در مجموعه‌ی حاضر، صرفاً متوجّه من است و ارتباطی با همکاران گرامی و عزیزم ندارد.
از برخی از دوستانی که به هر طریق (داوری، اصلاح، استفاده از مطالب علمی منتشره آن‌ها، ارائه‌ی پیشنهادات و غیره) در تألیف و تدوین این مجموعه مساعدت نموده‌اند، در ابتدای کتاب‌ها تشکّر شده است. با این حال، ذکر نام همه‌ی کسانی که در چند سال گذشته ما را در تهیّه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ یاری رسانده‌اند، ممکن نیست. تلاش‌های پرثمر پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل آقای محمّد داراب‌پور که با تحقیق، تألیف، ویرایش حقوقی و به روز رسانی و اعتلای محتوای این مجموعه شش جلدی کمک رسان بوده‌اند، قابل تقدیر و تشکّر فراوان است.

با تشکّر از همکاری و مساعدت استادان و سروران عزیز: (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر گودرز افتخار جهرمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیّدنصراله ابراهیمی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر بهروز اخلاقی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر مسعود اربابی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مصطفی السان، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رضا اسلامی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی اسلامی‌پناه، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق‌ دانشگاه تهران
دکتر محسن اسماعیلی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق‌ دانشگاه تهران
دکتر داریوش اشرافی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتر غلامحسین الهام، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر الهام امین‌زاده، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر منصور امینی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر انصاری، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن ایزانلو، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر ژانت الیزابت بلیک، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابراهیم بیک‌زاده، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن بادینی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر محمود باقری، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
• دکتر ماشاءالله بناءنیاسری، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده‌حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّدرضا پاسبان، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فرهاد پروین، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
وکیل شهرزاد پورحمزه، دانش آموخته‌ی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی تقی‌زاده، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
• حقوقدان طوبی توحیدی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
دکتر لعیا جنیدی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید حبیبا، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمود حبیبی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد تهران شمال
دکتر محمود خادمان، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
• دکتر رضا خشنودی، عضو هیأت‌علمی مدعو دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
دکتر یدالله دادگر، استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدهادی دارایی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّد روشن، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نوید رهبر، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کانون وکلای نیویورک و تهران
دکتر سیامک ره‌پیک، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر سیّدقاسم زمانی، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر پرویز ساورائی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّد سلطانی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار و عضوهیأت‌علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر میرشهبیز شافع، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر شاملو، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
• دکتر اسماعیل شاهسوندی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ابراهیم شعاریان، استاد و عضوهیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم‌اجتماعی دانشگاه تبریز
• دکتر محمّد شمسایی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس شیری، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌دانشگاه تهران
دکتر مهدی صاحبی، قاضی بازنشسته دادگستری، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
دکتر محمّدحسن صادقی‌مقدّم، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر محمود صادقی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر صادقی‌نشاط، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
• دکتر نرگس صداقت، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه
دکتر سیّدحسین صفایی، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
• دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
• دکتر صادق ضیائی بیگدلی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
وکیل بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
• حقوقدان عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا عالی‌پناه، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن عبداللهی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم غنی‌زاده‌بافقی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجتبی قاسمی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عبّاس قاسمی‌حامد، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّدجعفر قنبری جهرمی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمودکاظمی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی‌دانشکده حقوق‌و‌علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر عبّاس کریمی، استاد و عضو هیأت‌علمی‌دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی‌دانشگاه تهران
دکتر جعفر کوشا، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوطالب کوشا، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر همایون مافی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر محسن محبّی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علیرضا مسعودی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر غلامرضا مهدوی، قاضی بازنشسته دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حسین مهرپور محمّدآبادی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیّدباقر میرعباسی، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دکتر حسین میرمحمّدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیّدفضل‌الله موسوی، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
• دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
دکتر فریدون نهرینی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده‌حقوق‌وعلوم‌سیاسی‌دانشگاه تهران
دکتر امیرحسین نیازپور، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی، استاد و عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مؤسّس رشته حقوق تجارت بین‌الملل در ایران
• دکتر سیّد اصغر هندی، دادستان سابق دیوان محاسبات و عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعت نفت
• دکتر میثم یاری، قاضی دادگستری و دکترای حقوق نفت و گازکجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

حبیبا در غم سودای عشقت
توکلنا علی رب العباد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: