مجموعه شش جلدی «اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل»

چاپ دوم با تصحیحات، اضافات و به روز رسانی ها

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور
استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

خرید دوره کامل از سایت ناشر

مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، چاپ دوم، 1398.‬
‏مشخصات ظاهری : ۶جلدی.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫
جلد.۱‬‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-03-9‬‬‬ ؛ ‏‫
جلد.۲‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-05-3‬‬‬ ؛ ‏
‫جلد.۳‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-08-4‬‬‬ ؛ ‏
‫جلد.۴‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-09-1‬‬‬ ؛ ‏‫
جلد.۵‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-10-7‬‬‬ ؛ ‏‫
جلد.۶‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-11-4‬‬‬

اساتید همکار در این مجموعه (به ترتیب حروف الفبا):

 1. دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 2. دکتر داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
 3. دکتر مصطفی السان، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 4. دکتر ماشاءالله بناء نیاسری، استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 5. دکتر رضا خشنودی، استادیار دانشگاه، قاضی دیوان عالی کشور
 6. دکتر یدالله دادگر، استاد دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 7. دکتر محمّدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر نوید رهبر، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 9. دکتر محمّد سلطانی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 10. دکتر میرشهبیز شافع، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 11. دکتر باقر شاملو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 12. دکتر غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده‌ی مدیریّت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 13. دکتر محسن عبداللهی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 14. دکتر مجتبی قاسمی، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 15. دکتر سیداصغر هندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

محققان و پژوهشگران همکار در این مجموعه (به ترتیب حروف الفبا):

 1. شهرزاد پورحمزه، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز
 2. طوبی توحیدی فرد، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 3. محمّد داراب‌پور، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل
 4. دکتر محمّدرضا داراب‌پور، دکترای مهندسی عمران، مدیریّت ساخت
 5. مریم داراب‌پور، مدرس دانشگاه، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
 6. زهرا عاصف کبیری، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
 7. بهزاد فغانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 8. دکتر نرگس صداقت، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
 9. عرفان فیض مغربی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 10. سهیل مهرآمیز، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
 11. دکتر محمّد نامدار زنگنه، دکترای حقوق نفت و گاز
 12. قاضی میثم یاری، پژوهشگر دکترای حقوق تجارت بین‌الملل

فصول مجموعه کتاب‌های «اصول‌و‌مبانی‌حقوق تجارت بین‌الملل»

کتاب نخست: کلّیّات حقوق تجارت بین‌الملل، سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی

 • فصل نخست: اهداف دروس تجارت بین‌الملل و شیوه‌ی پژوهش در منابع
 • فصل دوّم: نقش قواعد و یافته‌های اقتصادی در حقوق و حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل سوّم: مقام و منابع حقوق تجارت و بازرگانی بین‌المللی
 • فصل چهارم: جایگاه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
 • فصل پنجم: اصول کلّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی
 • فصل ششم: مدیریّت، سازمان و جایگاه آن‌ها در تجارت
 • فصل هفتم: سازمان‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی
 • فصل هشتم: سازمان تجارت جهانی
 • فصل نهم: حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی (صادرات و واردات)

کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی

 • فصل نخست: حقوق بیع بین‌المللی
 • فصل دوّم: وظایف و حقوق طرفین در بیع‌های مشمول اینکوترمز
 • فصل سوّم: حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی
 • فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
 • فصل پنجم: حمل و نقل دریایی کالا در تجارت بین‌الملل

کتاب سوّم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی

 • فصل نخست: حقوق بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
 • فصل دوّم: شیوه‌های پرداخت در قراردادهای بین‌المللی
 • فصل سوّم: جایگاه اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل چهارم: ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • فصل پنجم: نظام‌های ارزی در تجارت بین‌الملل
 • فصل ششم: ریسک‌های ارزی در تجارت بین‌الملل (اندازه‌گیری و مدیّریت)
 • فصل هفتم: تأمین مالی تجاری و پروژه‌ای
 • فصل هشتم: تأمین مالی شرکتی

کتاب چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت ‌و گاز

 • فصل نخست: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
 • فصل دوّم: شرکت‌های چند ملّیّتی فعّالان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی
 • فصل سوّم: تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی
 • فصل چهارم: قراردادهای دولتی
 • فصل پنجم: حقوق انرژی
 • فصل ششم: حقوق قراردادهای نفت و گاز

کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری

 • فصل نخست: تجارت الکترونیک و عملکرد آن
 • فصل دوّم: حقوق رقابت در تجارت
 • فصل سوّم: حقوق آفرینش‌های فکری در تجارت بین‌الملل
 • فصل چهارم: حقوق انتقال فناوری
 • فصل پنجم: قراردادهای نمایندگی تجاری

کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرایم تجاری بین‌المللی

 • فصل نخست: مسؤولیّت مدنی در تجارت بین‌الملل
 • فصل دوّم: مسؤولیّت مدنی تجاری در فضای مجازی (سایبری)
 • فصل سوّم: مسؤولیّت کیفری بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی
 • فصل چهارم: جرایم بین‌المللی در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل پنجم: تجارت بین‌الملل و حقوق محیط زیست
 • فصل ششم: تجارت بین‌الملل و حقوق بشر
 • فصل هفتم: تجارت بین‌الملل و توسعه‌ی پایدار
 • فصل هشتم: تعارض قوانین در حقوق تجارت بین‌الملل
 • فصل نهم: حلّ و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی بین‌المللی

کتاب هفتم: تحلیل محتوای آرای تجاری بین‌المللی

 • در دست تالیف، تحقیق و تدوین می باشد
خرید دوره کامل از سایت ناشر

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

از ناز چه می خندی بر دیده که می گرید؟
این دیده زمانی نیز خندیده که می گرید
«علی اشتری»

صفحات با بیشترین بازدید: