حقوق اموال و مالکیت (تصرف وقف)

  • ۰

حقوق اموال و مالکیت (تصرف وقف)

Category : کتاب ها

موضوع کلی: برای فهم درک بهتر مسائل حقوقی و مواد قانونی، انواع اموال بر اساس نوع آفرینش، ماهیت و مالکین آن تشریح شده است.
در مبحث مالکیت اوصاف، انواع و حدود آن مورد نظر قرار گرفته است و مالکیت زمانی و مالکیت بر آفرینش های فکری و سایر مالکیت هایی که در آتیه مطرح خواهد شد، تحت عنوان، مالکیت در مفهوم جدیدجای گرفته است.
پژوهش و تفحص در موارد ایجاد، انتقال و زوال مالکیت که از مهمترین مسائل مرتبط با مالکیت است را می‌توان در کتاب حاضر، با نوشتاری سهل و آسان، در اختیار داشت. بررسی موارد ایجاد مالکیت، در قانون مدنی و سایر قوانین به ویژه تملّک قراردادی و قانونی با دقت ویژه در این کتاب مطرح شده است. هر چند عقود و تعهدات در حقوق مدنی (3) مورد بررسی قرار می‌گیرد، لیکن از آنجا که مسائل مرتبط با انعقاد قرارداد، اقاله، فسخ و انفساخ از اهمیت ویژه‌ای در انتقال و بازگشت مالکیت برخوردار است، این موضوعات در کتاب حاضر به اندازه‌ی نیاز مورد بررسی قرار گرفته و به رشته تحریر در آمده است. در مسائل عملی و رسیدگی دادگاه‌ها، هنوز مسأله بازگشت مالکیت ناشی از انفساخ، به ویژه در موردی که شرط تأجیل پرداخت ثمن مورد توافق قبلی قرار گیرد، بدون جواب مانده بود که در این کتاب، این موضوع نیز، به صورت تشریحی بحث و بررسی شده است. زوال مالکیت و موارد آن نیز، قبل از حقوق مجاورین املاک و حقوق انتفاعی، به همین شیوه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
در بخش پایانی در مورد اماره تصرف و ارتباط آن با مالکیت و بحث وقف اموال، بررسی و تجزیه و تحلیل کاملی صورت گرفته است هم چنین بحث موضوع حقوق مکتسبه و وقف که از نظر عملی مورد نیاز جامعه و به ویژه محاکم قضایی می باشد به شکلی نوین نگارش یافته است.
تاریخ چاپ اول:1391
چاپ دوم: 1395
تیراژ:1000 جلد در 426 صفحه، انتشارات جنگل
تألیف: دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

خیال‌انگیز و جان‌پرور چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: