سوابق علمی

الف : مـدارج علمی

سال 1356: اخذ دیپلم از دبیرستان ذوالقدر
سال 1356: ورود به دانشکده حقوق دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی)
سال 1364 : اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه ملی ایران
سال 1365 : پایان دروس سطح حوزوی
سال 1368: اخذ فوق لیسانس در حقوق اقتصادی بین المللی از دانشگاه منچستر انگلستان
سال 1371: اخذ دکتری در حقوق تجارت بین المللی از دانشگاه ردینگ انگلستان
سال 1372: کسب مقام استادیاری دانشگاه
سال 1372: پایان برخی از دروس خارج حوزوی
سال 1378: پایان دوره خارج فقه حوزوی (اجتهاد)
سال 1386: اخذ درجه دانشیاری دانشگاه از دانشگاه شهید بهشتی
سال 1393: تأیید درجه استادی کامل در دانشکده حقوق و کمیته علمی هیأت ممیزه دانشگاه
سال 1394: انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393-1394

ب : عضویت در مجامع علمی و مؤسسات

سال 1359 الی 1364 قاضی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
سال 1364 الی 1375 : مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
سال 1372 تا کنون : عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سال 1372الی 1375 : مشاور حقوقی دعاوی بین المللی بنیاد مستضعفان
سال 1372الی 1375 : وکیل پرونده های خارجی بنیاد مستضعفان
سال 1372 تا کنون : عضویت در انجمن داوری ایران – عضو مؤسس
سال 1373الی 1376 : مشاور حقوقی وزارت دفاع
سال 1374: عضویت در کانون وکلای دادگستری
سال 1374: وکیل پرونده های وزارت دفاع در هلیوپولیس و کیوبیک و موفقیت در هر دو پرونده و کسب جایزه به علت موفقیت های غیر منتظره
سال 1374: بنیانگذاری کانون بین المللی حقوقدانان مسلمان
سال 1374: مشاور حقوقی شرکت های وابسته به وزارت نیرو
سال 1375: عضویت در انجمن دفاع از حقوق بشر
سال 1378: پایان یک دوره کامل خارج فقه (اجتهاد)
سال 1379: مشاور حقوقی صدا و سیما
سال 1386: کسب مقام دانشیاری دانشگاه
سال 1390 تا کنون: مشاور حقوقی سازمان های مختلف شهرداری تهران
سال 1393: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان استاد تمام
سال 1394: داور گروه کتب حقوقی سی و سومین دوره جایزه کتاب سال

ج : تحصیلات زبان های خارجی
1- زبان عربی از سال 1357 در ایران – عربستان
2- زبان انگلیسی از سال 1359 در ایران – انگلستان
3- زبان فرانسه از سال 1368 در انگلستان – فرانسه


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

آن کس که به دست جام دارد
سلطانی جم مدام دارد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: