Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۷

  • ۰

جنبه هائی از حقوق بازرگانی بین المللی

Category : کتاب ها

موضوع کلی : مالکیت ذینفعی، خریدارای با حسن نیت، پرداخت ثمن، ثمن غیرمعین، نوسان قیمت ها
تاریخ چاپ : زمستان 1374
تیراژ : 3300 نسخه در 186 صفحه، چاپ دانا
تألیف : دکتر مهراب داراب پور


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی
بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: