کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

چون طفل هرزه پوی بهر سوی می دویم
اشک از قفای دلبر و من از قفای اشک
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: