کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

درون گنبد گردون فتنه بار مخسب
به زیر سایهٔ پل موسم بهار مخسب
«صائب تبریزی»

صفحات با بیشترین بازدید: