مجموعه کتاب های: اصول و مبانی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

مجموعه کتاب های «اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات»

انتشارات گنج دانش – 1401


داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری

سرآغاز کلام
بخش نخست: شمایی از جایگاه و ساختار داوری
فصل نخست: نکات اساسی داوری‌های بین‌المللی
فصل دوم: نقش سازمان‌های داوری، منابع و انواع داوری
فصل سوم: جایگاه داوری در مقایسه با سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
بخش دوم: آماده سازی روند داوری
فصل چهارم: مسائل شکلی و ماهوی ارجاع به داوری
فصل پنجم: پذیرش داور یا هیئت داوری (تشکیل دیوان داوری)
فصل ششم: جرح و تعدیل داور و حقوق و تکالیف وی
کتاب‌نامه
نمایه واژگان
کتاب‌هایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد

داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری

سرآغاز کلام
بخش نخست: تمهیدات رسیدگی و صدور رأی داوری
فصل نخست: رسیدگی شکلی و صلاحیت داوری
فصل دوم: رسیدگی ماهوی داوری
فصل سوم: ختم رسیدگی و صدور رأی داوری
بخش دوم: اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آن (جریان پساداوری)
فصل چهارم: تجدیدنظر از رأی داوری
فصل پنجم: اعتراض به رأی داوری
فصل ششم: شناسایی رأی داوری
فصل هفتم: اجرای آرای داوری تجاری
کتاب‌نامه
نمایه واژگان
کتاب‌هایی از همین نویسندگان
نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد


نمونه یک شرط داوری برای هر نوع قرارداد

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق تهران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون، اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است. حق الزحمه داور(ان) به طور مساوی پرداخت خواهد شد و در نهایت به عهده کسی خواهد بود که محکوم می‌شود. داور مرضی الطرفین، داور قائم مقام‌های قانونی و قراردادی طرفین نیز خواهد بود.
* مراجعه به نهادهای داوری مستقل و معتبر همانند «مرکز داوری اتاق ایران» و یا «مرکز داوری اتاق تهران» به جای مراجع قضایی دادگستری، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان می‌گردد. نهادهای دولتی به استعلام‌های این مراکز پاسخ می‌دهند و در نهایت نیز، آرای داوری اینگونه نهادهای داوری معمولاً مستدل و محکم و به ندرت در دادگستری قابل ابطال است.    

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

یک بیت شعر

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: