تماس با ما


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را
زان که در کم خردی از همه عالم بیشم
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: