مسؤولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات

  • ۰

مسؤولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات

Category : کتاب ها

کتاب منتخب حقوقی 1387

موضوع کلی: در این کتاب مسوولیت های مدنی به عام و خاص تقسیم شده اند و دو فرمول ساده برای احراز مسوولیت مدنی ارائه شده است. مسوولیت ناشی از تخصص و فنون، مسوولیت تولیدکنندگان فرآورده های معیوب، ضرر به محیط زیست، خسارت ناشی از مالکیت های صنعتی و ماشین آلات و خدمات تخصصی نظیر پزشکی، وکالت و ثبت اسناد و… از جمله موضوعات جالب و بدیعی هستند که مورد بررسی قرار گرفته است. و البته نباید تصور کرد به محض احراز مسوولیت مدنی عملاً خسارات و منافع ضایع شده، پرداخت شدنی و امتیازات از بین رفته قابل بازپرداخت است.
تاریخ چاپ اول: 1387
چاپ سوم: 1396
تیراژ: 2000 جلد در 368 صفحه، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد
تألیف: دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: