سرمه بر مژگان زیبائی، مجموعه غزلیات و شعر نیمائی

  • ۰

سرمه بر مژگان زیبائی، مجموعه غزلیات و شعر نیمائی

Category : کتاب ها

موضوع کلی : اشعار عارفانه، عاشقانه (همراه با آمیزه ای از خیال و شیدائی در قالب غزل و اندیشه‌های توحیدی و کربلائی در فرم های مختلف نیمائی)، ضرب های دلنشین و پر از حرکت بعضی از اوزان غزل ها، زیبایی و طراوت خاصی به کتاب داده است.
تیراژ : 5000 جلد در 208 صفحه، چاپ بنیاد اندیشه اسلامی
سروده : دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

لب بسته ای ز گفتن راز نهان رهی
غافل که از زبان تو گویاتر است اشک
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: