مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی

  • ۰

مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران، (1401)، فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه‌های حقوقی
2 استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه
3 قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)
4 قاضی دادگستری
5 استاد دانشگاه شهید بهشتی
6 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
8 استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
9 قاضـی بازنشسته دیوان عالی کشور
10 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

11 وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
12 قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری
13 دانشیار دانشگاه تهران
14 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
15 قاضی بازنشسته قوه قضاییه
16 قاضی بازنشسته دیـوان عالی کشور
17 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
18 قاضی بازنشسته دیوان عـالی کشور
19 وکیل دادگستری
20 استاد دانشگاه تهران

21 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
22 استادیار دانشگاه علامـه طباطبایی
23 استاد دانشگاه تربیت مدرس
24 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
25 دانشیار دانشگاه رازی
26 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشـور
27 استاد دانشگاه شـهید بهشتی
28 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
29 استاد دانشگاه تهـران
30 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

31 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
32 استادیار دانشگاه تهران
33 قاضی بازنشسته دیوان عالی کـشور
34 عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
35 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
36 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی
37 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
38 دانشیار دانشگاه پیام نور
39 قاضـی بازنشسته دیـوان عالی کشور
40 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

41 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
42 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
43 استادیار دانـشگاه علامه طباطبایی
44 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
45 عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
46 قاضی بازنشسته دادگستری
47 استاد دانشـگاه تهران
48 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
49 دانشـیار دانشگاه تهران
50 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

51 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایـی
52 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
53 قاضـی بازنشسته دیوان عـالی کشور
54 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
55 قاضی دادگاه تجدیدنظر
56 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

 10.22034/LAW.2023.702162

چکیده

چکیده
پژوهش‌های مسئله‌یاب[1] به‌دنبال شناسایی سؤال‌ها[2] و مسئله‌هایی[3] است که پیرامون یک‌موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش مسئله‌یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله‌ها و سؤال‌ها زمینه مساعدی را فراهم می‌کند که پژوهشگران حقوقی در قالب‌مقاله، پایان‌نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله‌یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب‌نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به‌عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله‌های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می‌گذارد. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
کلیدواژه‌ها: ناآرامی، اعتراض‌های1401، مسئله‌یابی، آشوب‌های خیابانی، چالش‌های حقوقی، حق اعتراض.
[1]. problem finding
[2]. Questions
[3]. Problems

کلیدواژه‌ها

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی 1401

Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: