تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد دوم

  • ۰

تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد دوم

Category : کتاب ها

موضوع کلی : بیع کالا، نقض اساسی قرارداد، اخطار فسخ، قاعده ارسال، ایفای عین تعهد، تعدیل و اصلاح قرارداد، تعهدات فروشنده (تسلیم کالا و تقدیم مدارک)، مطابقت کالا، تعهدات خریدار (پرداخت ثمن و قبض کالا)، خسارات ناشی از نقض قرارداد و طرق جبران خسارات.
تاریخ چاپ : پائیز 1374
تیراژ : 3000 نسخه در 478 صفحه، چاپ گنج دانش
گردآورنده : جمعی از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان.
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور

 


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

یک بیت شعر

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: