تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد اول

  • ۰

تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد اول

Category : کتاب ها

موضوع کلی: مقررات کلی و قلمرو و اجرا – نحوه تشکیل و انعقاد قراردادهای بین المللی، ایجاب ، قبول، رد ایجاب، قبول یا اصلاحات، رجوع از قبول، زمان انعقاد قرارداد، وصول مکاتبات یا مراسلات.
تاریخ چاپ: پائیز 1374.
تیراژ : 3000 نسخه در 420 صفحه، چاپ گنج دانش.
گردآورنده : پروفسور . Bianca and Bonell و غیره
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور.

 


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند
ببرد زود به جانداری خود پادشهش
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: