کلیات نوین حقوق بین الملل

  • ۰

کلیات نوین حقوق بین الملل

Category : کتاب ها

نام کتاب : کلیات نوین حقوق بین الملل
موضوع کلی : مسائل عمده حقوق بین الملل عمومی، منابع حقوق بین الملل- دولت ها- حکومتها- سازمان های بین المللی- برخورد با بیگانگان- صلاحیت- مصونیت از صلاحیت- انعقاد معاهدات و اجرا و اعتبار و انقضاء آنها- اکتساب سرزمین- حقوق دریاها- حقوق فضا- سازمان ملل متحد- حل و مفصل مسالمت آمیز- جنگ های داخلی و بین المللی.
تاریخ چاپ: 1372
تیراژ : 3000 نسخه در 422 صفحه چاپ جهان معاصر
گردآورنده: Michael Akhurst
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم
کمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان دارد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: