تقدیر از دکتر مهراب داراب پور به عنوان پیشکسوت حقوق ساخت در نخستین کنفرانس حقوق ساخت (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

  • ۰

تقدیر از دکتر مهراب داراب پور به عنوان پیشکسوت حقوق ساخت در نخستین کنفرانس حقوق ساخت (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

 

 

 

 


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

گر بدانی حال من گریان شوی بی اختیار
ای که منع گریه بی اختیارم می کنی
«وحشی بافقی»

صفحات با بیشترین بازدید: