حقوق بیع داخلی

  • ۰

حقوق بیع داخلی

Category : کتاب ها

موضوع کلی: در این کتاب، بر خلاف شیوه ی مرسوم متشرّعه و حقوقدانان قدیم، به جای توضیح آثار بیع و تشریح احکام خیارات، روّیه ی عملی بازرگانان و دادگاه ها در حقوق بیع داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مطالعه ی این اثر می توان علاوه بر دستیابی آسان به حقوق و وظایف فروشندگان و خریداران به صورت طبقه بندی شده، به تمامی اصول و مبانی ضروری حقوق بیع نیز اشراف پیدا کرد. حقوقدانان، از جمله مشاوران، وکلاءِ و دست اندکاران امور قضایی، می توانند با توجه به تفکیک حقوق و تعهدات متعاقدین و ملاحظه ی رویه های قضایی مندرج در زیرنویس ها، با سرعت و دقت بیشتری به اهداف خود نایل گردند.
تاریخ چاپ اول:1392
تیراژ:1000 جلد در 372 صفحه، انتشارات جنگل
تألیف : دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است
فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: